Thông báo về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên/ học viên cao học năm 2022

Nhằm đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên/ học viên cao học, kích thích sự say mê tìm tòi học hỏi của sinh viên; Thông báo đến toàn thể các sinh viên/ học viên cao học đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên/ học viên cao học năm […]

CÔNG TY CỔ PHẦN SINGALARITY TUYỂN THỰC TẬP 2022

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY: Công ty Cổ phần Singalarity (“Singalarity”) là một công ty nghiên cứu thương mại và thiết kế bảo mật, tận dụng kiến thức công nghệ nền tảng trong an ninh mạng, xử lý data bằng trí tuệ thông minh nhân tạo AI và mô hình toán học (math models), chuyển […]

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHẢO SÁT Ý KIẾN SINH VIÊN TRƯỚC KHI QUAY TRỞ LẠI HỌC TẬP TRỰC TIẾP

Nhằm hỗ trợ tối đa cho sinh viên quay trở lại trường học tập trực tiếp và triển khai công tác năm học 2021-2022 các hoạt động cho sinh viên. Trường ĐH Công nghệ Thông tin tổ chức khảo sát lấy ý kiến sinh viên cụ thể như sau: Đối tượng: tất cả sinh viên […]