Tuyển thực tập sinh tháng 12/2020 – Công ty TMA Industry

Thông báo đến các bạn sinh viên về thông tin tuyển sinh viên thực tập Khóa 31 (thời gian thực tập bắt đầu từ cuối tháng 12/2020). Sinh viên có nguyện vọng thực tập tại TMA Solutions, vui lòng gửi hồ sơ bản mềm về địa chỉ email intern@tma.com.vn trước ngày 15/12/2020, hồ sơ bao […]

SỰ KIỆN CS OPEN DAY 2020 VÀ SEMINAR: “TÌM HIỂU VỀ THỊ GIÁC VÀ ĐỒ HỌA MÁY TÍNH 3 CHIỀU tại VinAI”

NGÀY HỘI SIÊU HOT DÀNH CHO SINH VIÊN KHOA HỌC MÁY TÍNH Cơ hội nghiên cứu khoa học, giao lưu trao đổi tìm hiểu về Thị giác và Đồ họa Máy tính 3 chiều. LỊCH TRÌNH Seminar chủ đề “TÌM HIỂU VỀ THỊ GIÁC VÀ ĐỒ HỌA MÁY TÍNH 3 CHIỀU tại VinAI” 🌎Link đăng […]

Thông báo hỗ trợ công bố khoa học dành cho sinh viên, học viên sau đại học tháng 10 năm 2020

Chuyển sinh viên khoa KHMT thông báo của Phòng ĐTSĐH&KHCN về việc quy định hỗ trợ công bố khoa học dành cho sinh viên, học viên chương trình đào tạo thạc sĩ và nghiên cứu sinh (link đính kèm) xét vào tháng 10/2020. Các bạn sinh viên, học viên nộp thông tin đăng ký trên link:   https://forms.gle/xJMzoF151facKuSPA […]