Thông báo về địa chỉ email liên lạc công việc tại Khoa

Thân gửi các bạn sinh viên thông tin về email công tác tại Khoa, Sinh viên có thắc mắc các vấn đề về có liên quan đến giáo vụ, công tác sinh viên,…các bạn có thể mail trực tiếp đến email: giaovu.khmt@uit.edu.vn để nhận được phản hồi nhanh chóng và chính xác từ Ban Chủ […]

Thông báo đăng ký xét học bổng khuyến khích học tập Học kỳ 1 năm học 2019-2020

Căn cứ Quyết định số 89/QĐ-ĐHCNTT ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường đại học Công nghệ Thông tin về việc ban hành Quy định sinh viên được nhận học bổng, Phòng Công tác Sinh viên thông báo sinh viên đăng ký xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 […]