Lễ tốt nghiệp đợt 1 năm 2018 – Thứ tự trao bằng, Sơ đồ chỗ ngồi và các lưu ý đối với tân thạc sĩ, kỹ sư, cử nhân

Thông báo về thời gian địa điểm tổ chức Lễ, nhận và trả lễ phục, như sau: 1. Thời gian, địa điểm tổ chức Lễ Tốt nghiệp và trao bằng đợt 1 năm 2018: 1.1. Thời gian: 8 giờ 00, ngày 09 tháng 6 năm 2018 (thứ bảy). Nghiên cứu sinh, Học viên, sinh viên […]

Thông báo về việc hướng dẫn sinh viên thực hiện khoá luận tốt nghiệp

Nhằm giúp sinh viên viết báo cáo khoá luận và báo cáo trước hội đồng đạt kết quả tốt. Khoa KHMT sẽ tổ chức buổi hướng dẫn thực hiện viết báo cáo khoá luận tốt nghiệp và các vấn đề liên quan đến báo cáo khoá luận. Khoa đề nghị tất cả các sinh viên […]