CÔNG TY CỔ PHẦN SINGALARITY TUYỂN THỰC TẬP 2022

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY: Công ty Cổ phần Singalarity (“Singalarity”) là một công ty nghiên cứu thương mại và thiết kế bảo mật, tận dụng kiến thức công nghệ nền tảng trong an ninh mạng, xử lý data bằng trí tuệ thông minh nhân tạo AI và mô hình toán học (math models), chuyển […]

Thông báo về việc sử dụng kết quả bài thi ngoại ngữ quốc tế IELTS Indicator và TOEFL iBT Home Edition để xét công nhận chuẩn đầu ra tốt nghiệp trình độ đại học trong thời gian dịch bệnh và giãn cách xã hội

Gửi đến các bạn sinh viên TB số 94/TB-ĐHCNTT Về việc sử dụng kết quả bài thi ngoại ngữ quốc tế IELTS Indicator và TOEFL iBT Home Edition để xét công nhận chuẩn đầu ra tốt nghiệp trình độ đại học trong thời gian dịchbệnh và giãn cách xã hội (file đính kèm)

Thông báo đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên/ học viên cao học đợt 2 năm 2021

Nhằm đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên/ học viên cao học, kích thích sự say mê tìm tòi học hỏi của sinh viên; Thông báo đến toàn thể các sinh viên/ học viên cao học và giảng viên hướng dẫn  về đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh […]