Categories Sinh viênThông báoTin tức

Thông báo xét khen thưởng, hỗ trợ kinh phí công bố khoa học cho người học đợt 2 năm 2022

Khoa Khoa học máy tính thông báo những sinh viên có công bố khoa học đăng ký hồ sơ xét hỗ trợ theo qui định của Phòng Khoa học công nghệ ở link sau từ nay cho đến hết ngày 05/10/2022. Form đăng ký: https://forms.gle/xJMzoF151facKuSPA Lưu ý: Danh sách các môn học sẽ được Khoa KHMT […]

Read More
Categories Sinh viênThông báoTin tức

Thông báo về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên/ học viên cao học đợt 2 năm 2022

Nhằm đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên/ học viên cao học, kích thích sự say mê tìm tòi học hỏi của sinh viên; Phòng ĐTSĐH&KHCN đề nghị các đơn vị thông báo đến toàn thể các sinh viên/ học viên cao học và giảng viên hướng dẫn thuộc đơn vị […]

Read More
Categories Sinh viênThông báoTin tức

Chúc mừng lễ bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp khoa KHMT

Khoa Khoa học Máy tính đã tổ chức Lễ bảo vệ Khoá luận tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy và chất lượng cao. Lễ bảo vệ tốt nghiệp là một sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong quá trình học tập, thực tập và nghiên cứu cuối khóa của các bạn sinh viên. […]

Read More
Categories Sinh viênThông báoTin tức

CÔNG NHẬN MÔN KHỞI NGHIỆP KINH DOANH LÀ MÔN TỰ CHỌN TỰ DO CHO TẤT CẢ CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Căn cứ vào Quyết định số 496/QĐ-ĐHCNTT, ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin về việc công nhận môn Khởi nghiệp kinh doanh của Trường Đại học Kinh tế – Luật là môn học tự chọn tự do cho tất cả các ngành đào tạo đại […]

Read More