Category Archives

Archive of posts published in the category: Thông báo
Th7
23

Danh sách hội đồng đánh giá KLTN

Sinh viên hệ tài năng sẽ báo cáo KLTN: Sáng thứ năm 02/08/2018 (05 nhóm – 18 báo cáo) Sáng thứ ba 07/08/2018 (01 nhóm – 02 báo cáo) Sinh viên hệ chính quy đại trà: Sáng thứ sáu 03/08/2018 (03 nhóm –…

Th7
10

Triển khai công tác xét khen thưởng cấp ĐHQG năm học 2017-2018

thông báo đến tập thể và cá nhân sinh viên các nội dung khen thưởng Bằng khen của Giám đốc ĐHQG-HCM như sau:  Tiêu chuẩn: Sinh viên đạt một trong các tiêu chuẩn sau sẽ được xét khen thưởng Đạt huy chương Vàng,…

Th7
5

Thông báo khảo sát trực tuyến lấy ý kiến phản hồi từ SV về hoạt động giảng dạy của GV

Gửi đến các bạn sinh viên thông báo khảo sát trực tuyến lấy ý kiến phản hồi từ SV về hoạt động giảng dạy của GV học kỳ II năm học 2017-2018 (file đính kèm).   85_TB_ĐHCNTT, 04_07_2018. SCAN