CÔNG NHẬN MÔN KHỞI NGHIỆP KINH DOANH LÀ MÔN TỰ CHỌN TỰ DO CHO TẤT CẢ CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Căn cứ vào Quyết định số 496/QĐ-ĐHCNTT, ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin về việc công nhận môn Khởi nghiệp kinh doanh của Trường Đại học Kinh tế – Luật là môn học tự chọn tự do cho tất cả các ngành đào tạo đại […]

Tempo Run Mùa Hè 2022 – Công bố đề bài

Với chủ đề “Data Centric Competition”, thách thứ BTC đem đến cho các đội thi là Digit Recognition. Hệ thống cuộc thi đã được mở tại https://aiclub.uit.edu.vn/temporun ,mọi người có thể theo dõi đề bài và scoreboard tại đây. Tài khoản đăng nhập đã được gửi đến email các đội thi. Các đội vui lòng […]

Thông báo xét khen thưởng, hỗ trợ kinh phí công bố khoa học cho người học đợt 1 năm 2022

Để hỗ trợ cho các SV chuẩn bị tốt nghiệp có thành tích BBKH, Khoa Khoa học máy tính thông báo những sinh viên có công bố khoa học đăng ký hồ sơ xét hỗ trợ theo qui định của Phòng Khoa học công nghệ ở link sau từ nay cho đến hết ngày 16/05/2022. Form […]