Thông báo nộp hồ sơ xét TN năm 2015

Thông báo HỒ SƠ XÉT TN BAO GỒM –         Đơn xin xét tốt nghiệp (theo mẫu); –         Bản sao (có chứng thực) bằng tốt nghiệp THPT; –         Bản sao giấy khai sinh; –         Bản sao (có chứng thực) chứng chỉ giáo dục quốc phòng; –         Bản sao (có chứng thực) chứng chỉ Anh văn (nếu […]