Category Archives

Info pages are static pages are used to present introduction and principal information that seldom change and generally true no matter what

Th6
1

Thông báo về việc hướng dẫn sinh viên thực hiện khoá luận tốt nghiệp

Nhằm giúp sinh viên viết báo cáo khoá luận và báo cáo trước hội đồng đạt kết quả tốt. Khoa KHMT sẽ tổ chức buổi hướng dẫn thực hiện viết báo cáo khoá luận tốt nghiệp và các vấn đề liên quan đến…

Th5
31

Thông báo xét tốt nghiệp tháng 06 năm 2018

Sinh viên có tên trong danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp chuẩn bị hồ sơ và gửi về vp khoa để được xét tốt nghiệp đợt tháng 06 năm 2018. Thời gian: đến hết ngày 11/06/2018. Hồ sơ gồm: – Đơn xét…

Th3
8

Thông báo xét tốt nghiệp đợt 02 năm 2018

Trường Đại học Công nghệ Thông tin sẽ xét tốt nghiệp đợt 02 năm 2018. Kế hoạch: – Từ 15/03 – 23/03/2018 : sinh viên nộp hồ sơ xét tốt nghiệp tại Vp Khoa, Phòng E5.2 Lưu ý: Khoa chỉ nhận hồ sơ…

Th3
2

Danh sách sinh viên đủ điều kiện thực hiện khoá luận tốt nghiệp

Phòng đào tạo đã kiểm tra và gửi danh sách các sinh viên đủ điều kiện thực hiện khoá luận tốt nghiệp. Các sinh viên không đủ điều kiện liên hệ phòng đào tạo để đăng ký thêm các học phần thay thế…

Th2
5

Thông báo đăng lý thực hiện khoá luận tốt nghiệp năm 2018

Sinh viên khoa Khoa học máy tính (đại trà và tài năng) đăng ký thực hiện khoá luận tốt nghiệp theo mẫu DangkyKLTN2018 Sinh viên xem danh sách các đề tài và liên hệ các Thầy, Cô để làm đơn đăng ký và…

Th1
30

Quy trình thực hiện khóa luận tốt nghiệp

Các bạn sinh viên tham khảo về Quy trình thực hiện khóa luận tốt nghiệp trong tập tin đính kèm: UIT_Phu luc 1_Quy trinh

Th1
30

Mẫu đăng ký Khóa luận tốt nghiệp 2018

Các bạn sinh viên đăng ký khóa luận tốt nghiệp theo mẫu đính kèm. DangkyKLTN2018 Các bước thực hiện như sau: Sau khi trao đổi với Giảng viên hướng dẫn (GVHD), các bạn điền thông tin trong form đăng ký. Sau đó chuyển…

Th1
11

v/v Thay đổi CVHT lớp KHTN2016

Gửi đến các bạn sinh viên quyết định số 10/QĐ-ĐHCNTT (file đính kèm) về thay đổi CVHT lớp KHTN2016. 10_QD_DHCNTT,8_1_2018_Scan

Th9
27

Danh sách SV xét tốt nghiệp đợt 6 – 2017 còn thiếu tiền

Các bạn còn nợ tiền (theo danh sách đính kèm) nộp các khoản còn thiếu về các phòng đến hết 29/09/2017. Sau thời gian trên sẽ không được tốt nghiệp.     DS NOPHOSO TN-DOT6-2017