Category Archives

Info pages are static pages are used to present introduction and principal information that seldom change and generally true no matter what

Th9
19

Thông báo xử lý học vụ HK2 2017-2018

Khoa Khoa học máy tính thông báo danh sách sinh viên dự kiến sẽ xử lý học vụ của HK2 năm học 2017-2018. Sinh viên có thể làm đơn xin cứu xét và gửi về VP Khoa đến hết ngày 24/09/2018. Danh sach…

Th9
7

Thông báo xét tốt nghiệp đợt tháng 09 năm 2018

Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp nộp hồ sơ từ ngày 10/09/2018 – 17/09/2018 tại VP Khoa. Hồ sơ gồm có: 1. Bản sao bằng tốt nghiệp THPT (công chứng) 2. Chứng chỉ GDQP (công chứng) 3. Giấy khai sinh 4. Bản…

Th8
23

Thông báo học bổng cho sinh viên Khoa Khoa học Máy tính, năm học 2018

Các em sinh viên Khoa Khoa học Máy tính thân mến, quỹ học bổng Khoa Khoa học Máy tính là quỹ học bổng dành cho sinh viên đang học tập tại Khoa Khoa học Máy tính, Trường Đại học Công nghệ Thông tin.…