Category Archives

Info pages are static pages are used to present introduction and principal information that seldom change and generally true no matter what

Th1
11

v/v Thay đổi CVHT lớp KHTN2016

Gửi đến các bạn sinh viên quyết định số 10/QĐ-ĐHCNTT (file đính kèm) về thay đổi CVHT lớp KHTN2016. 10_QD_DHCNTT,8_1_2018_Scan

Th9
27

Danh sách SV xét tốt nghiệp đợt 6 – 2017 còn thiếu tiền

Các bạn còn nợ tiền (theo danh sách đính kèm) nộp các khoản còn thiếu về các phòng đến hết 29/09/2017. Sau thời gian trên sẽ không được tốt nghiệp.     DS NOPHOSO TN-DOT6-2017

Th3
14

v/v Thay đổi CVHT lớp KHTN2015

Gửi đến các bạn SV Quyết định thay đổi CVHT lớp KHTN2015. 13, QĐ dieu chinh CVHT KHTN2015

Th3
10

Lịch tiếp sinh viên HK2 NH 2016-2017

STT HỌ VÀ TÊN CVHT LỚP EMAIL THỜI GIAN TIẾP PHÒNG 1 Huỳnh Thị Thanh Thương KHTN2013 thuonghtt@uit.edu.vn thứ 4; 8h00 – 11h00 E5.8 2 Phạm Nguyễn Trường An KHMT2013 truonganpn@uit.edu.vn thứ 4; 9h45 – 11h00 E5.8 3 Nguyễn Thị Ngọc Diễm KHMT2014…

Th3
2

Danh sách dự kiến xử lý học vụ HK1 2016-2017

Sinh viên có tên trong danh sách dự kiến xử lý học vụ của HK1 2016-2017 có thể gửi đơn xin cứu xét. Thời gian: từ nay đến ngày 08/03/2017 tại VP Khoa : phòng E5.2 Danh sach XLHV HK1-2016_270217 xet

Th2
27

KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 01 NĂM 2017

Sinh viên khoa Khoa học máy tính chuẩn bị hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 01 năm 2017. Sinh viên khoá 2012 phải có chứng chỉ ngoại ngữ theo qui định chung của Trường. Sinh viên tài năng phải có chứng chỉ ngoại…

Th2
27

Đăng ký đề tài khoá luận tốt nghiệp năm 2017

Các sinh viên chính quy đại trà + tài năng đăng ký đề tài để thực hiện khoá luận tốt nghiệp năm 2017 Phiếu đăng ký có xác nhận của GV hướng dẫn. Thời gian nộp: đến ngày 03/03/2017. BangDiemTH_8 MAU-PHIEU DANG KY…

Th2
9

[SDC] TMA Tuyển dụng SV mới tốt nghiệp Quý I-2017- Đại học Công Nghệ Thông Tin- Khoa KHMT

Hiện tại dự án TMA Foundation Training_TFT ( dành choSV mới ra trường, không yêu cầu kinh nghiệm và yêu thích công việc lập trình) đang tuyển dụng Lập trình viên nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực của dự án.…

Th11
9

Thông báo nhận chứng chỉ quốc phòng

Thời gian nhận: 08h30-10h30 các ngày thứ hai 14/11/2016, thứ tư 16/11/2016, thứ sáu 18/11/2016. Địa điểm: E5.2 (văn phòng Khoa) Danh sách nhận (file đính kèm) Ghi chú: Các bạn sinh viên chỉ nhận chứng chỉ trong thời gian nêu trên. Khi…

Th10
11

Mẫu đơn cứu xét (xử lý học vụ)

Gửi đến các bạn mẫu đơn xin cứu xét don-cuu-xet-xu-ly-hoc-vu