Categories Thông báo

Đăng ký tham dự chuyên đề “Sở Hữu Trí Tuệ Trong Công nghệ Phần Mềm”

Nhà trường thông báo mời 5 bạn sinh viên tham dự buổi chuyên đề. Bạn nào có nhu cầu đi dự đăng ký vào forum (http://forum.uit.edu.vn/threads/27007-Dang-ky-tham-du-chuyen-de-quot-So-Huu-Tri-Tue-Trong-Cong-nghe-Phan-Mem-quot-) trước 16h hôm nay. – Thời gian: 8g00, Thứ Hai ngày 10 tháng 12 năm 2012 – Địa điểm : Phòng Chương trình Tiên tiến C 102, Trường Đại […]

Read More