Categories Tin tuyển dụng

THÔNG BÁO SINH VIÊN THỰC TẬP CÔNG TY CSC

Chào các bạn sinh viên, Khoa gửi các bạn thông tin thực tập hè, nếu các bạn quan tâm gửi thông tin theo thông báo Số lượng: 40 sinh viên  Các mảng công nghệ trọng tâm: Java/J2EE; NET/SharePoint; COBOL; Mobility; Finance and Accounting; Mathematics and Insurance domain  Thời gian thực tập: kéo dài ít nhất 12 tuần, bắt đầu từ 19 […]

Read More