Đăng ký tham dự Buổi nói chuyện Chuyên đề của Giáo sư Andrew Paplinski

Khoa thông báo về buổi nói chuyện của GS. Andrew Paplinski, Đại học Monash, Úc, các bạn sinh viên có nhu cầu tham dự thì gửi mail đăng ký về email uyenptt@uit.edu.vn đến hết 12h ngày 20/02/2014. Nội dung mail cần ghi rõ đăng ký tham dự buổi nói chuyện của GS. Andrew Paplinski, họ […]