Categories Thông báo

THÔNG BÁO BUỔI GIỚI THIỆU VỀ PHÒNG THÍ NGHIỆM TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN (MMLab)

http://mmlab.uit.edu.vn/ Thời gian: 14h00 Thứ 3 – 11/03/2013Địa điểm: Giảng đường 1 – Tòa nhà A – Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin Nội dung buổi giới thiệu:  Các hướng nghiên cứu của MMLab.   Các đề tài dành cho sinh viên.  Cơ hội thực tập, làm việc tại phòng thí nghiệm MMLab.   […]

Read More
Categories Thông báo

Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp năm 2014

Các sinh viên không đủ điều kiện làm khóa luận: Nếu muốn làm khóa luận tốt nghiệp, làm đơn gửi PĐT (có thể sẽ được xem xét cho làm khóa luận) Nếu muốn đăng ký học các môn thay thế khóa luận, đến đăng ký trực tiếp tại VP Khoa đến hết ngày 07/03/2014 Các […]

Read More