Categories Thông báo

Thông báo xử lý học vụ

Hiện nay, PĐT đã kiểm tra và lập danh sách các sinh viên dự kiến sẽ bị xử lý học vụ năm học 2013-2014. Các sinh viên có ý kiến phản hồi có thể gửi về VP Khoa đến hết ngày 31/03/2014. Sau đó, PĐT sẽ có quyết định xử lý học vụ.

Read More