Đăng Ký Tham Gia VNG Tour 12/2014

Chương trình VNG Tour 12/2014   Thời gian: 13h30 – 16h30  ngày 24/12/2014 (thứ 4) Đối tượng: Ưu tiên sinh viên năm 4.                   Sinh viên năm 3 có thể tham gia với số lượng