THÔNG BÁO LỄ TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2014

Trường Đại học Công nghệ Thông tin sẽ tổ chức lễ tốt nghiệp đợt 2 năm 2014 vào ngày 27/12/2014. Thông tin chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm.