Categories Thông báo

Thông tin 1 số chương trình học bổng

VP Khoa Gửi đến các bạn SV một số thông tin học bổng: 1. Chương trình học bổng Amcham 2015:   http://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/thong-tin-chuong-trinh-hoc-bong-amcham-2015   2. Giải thưởng CNTT-TT do sở Thông tin và Truyền thông TP xét tặng:   http://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/giai-thuong-cong-nghe-thong-tin-truyen-thong-tp-hcm-lan-vii  

Read More