Categories Thông báoTin tức

Seminar: “Xu hướng Công nghệ và Cơ hội nghề nghiệp”

Trong hoạt động cuộc thi Fujinet UIT-ACM 6, Khoa KHMT tổ chức buổi seminar dành cho sinh viên trường Đại học Công nghệ thông tin với nội dung như sau:  – Chủ đề: “Xu hướng Công nghệ và Cơ hội nghề nghiệp” – Diễn giả: ThS. Tạ Ngọc Huy Đông – Manager, Công ty Fujinet […]

Read More