CUỘC ĐUA SỐ 2016-2017 – CHỦ ĐỀ “XE KHÔNG NGƯỜI LÁI”

Cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ  4  –  cuộc Cách mạng số  đang diễn ra mạnh mẽ  và có tác động to lớn đến sự phát triển của các doanh nghiệp trên toàn cầu. Việc chủ động chuẩn bị và tiếp cận nguồn lực am hiểu công nghệ  mới cần được quan tâm đúng […]