Categories Thông báo

KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 09 NĂM 2017

Khoa Khoa học máy tính thông báo kế hoạch xét tốt nghiệp đợt tháng 09 năm 2017 như sau: Sinh viên chuẩn bị hồ sơ và nộp từ ngày 11/09/2017 – 22/09/2017 tại văn phòng Khoa. Hồ sơ xét tốt nghiệp bao gồm: Đơn đề nghị xét tốt nghiệp (theo mẫu) Bản sao bằng tốt […]

Read More