Tuyển dụng nhân sự Khoa KHMT 2018

Giảng viên Bộ môn Thị giác máy tính và Đa phương tiện Mã tuyển dụng: TD005 a) Số lượng: 02 Thạc sĩ b) Mô tả công việc: – Giảng dạy, trợ giảng các môn: Thị