Categories Thông báoTin tức

Thông báo kế hoạch bảo vệ khoá luận tốt nghiệp

Kế hoạch bảo vệ khoá luận tốt nghiệp của sinh viên KHMT hệ đại trà và tài năng: Thời gian nộp báo cáo: 02-04/07/2018 (đơn đăng ký + 03 quyển báo cáo bìa mềm) Thời gian gặp phản biện: từ 09-19/07/2018 Thời gian bảo vệ: từ 23-28/07/2018 Sau khi bảo vệ 02 tuần, sinh viên […]

Read More