Thông tin giao lưu với các Giáo sư từ National Chung Chen University (NCCU), Đài Loan

Nội dung: Giới thiệu về National Chung Cheng University (Taiwan), Applied Computing and Multimedia (ACM) Lab. Giới thiệu cơ hội học tập, học bổng Thạc sĩ – Tiến sĩ tại NCCU, ACM Lab (brochure đính kèm) Thành phần: Prof. Ching-Chun Huang (Trưởng đoàn) và một số GS, NCS khác. – Thời gian: từ 14:00 – 15:00,ngày […]