Categories Tin tức

Danh sách sinh viên bảo vệ khóa luận tốt nghiệp ngày 09/08/2021 (online)

MSSV HỌ TÊN TÊN ĐỀ TÀI  TÊN ĐỀ TÀI TIẾNG ANH GV HƯỚNG DẪN 18521681 Nguyễn Chí Vỹ Nghiên cứu mô hình học cộng tác trong phát hiện tấn công mạng An intrusion detection approach using federated learning ThS. Phan Thế DuyTS. Phạm Văn Hậu 1752059117520878 Trần Hoàng HuyNguyễn Tấn Phát Tái tạo vùng ảnh […]

Read More