Categories Sinh viênThông báoTin tức

Thông tin về việc tiếp nhận thông tin Sinh viên gặp khó khăn qua Hotline

Nhằm tạo điều kiện và nắm bắt tình hình sinh viên ở KTX năm học 2020-2021 phải rời Ký túc xá theo Thông báo 183/TB-TTQLKTX, ngày 28/5/2021 của Trung tâm Quản lý Ký túc xá (Trung tâm) để nhường chỗ cho người cách ly. Để kịp thời nắm bắt nhu cầu và tiếp nhận các […]

Read More