Thông tin về việc tiếp nhận thông tin Sinh viên gặp khó khăn qua Hotline

Nhằm tạo điều kiện và nắm bắt tình hình sinh viên ở KTX năm học 2020-2021 phải rời Ký túc xá theo Thông báo 183/TB-TTQLKTX, ngày 28/5/2021 của Trung tâm Quản lý Ký túc xá (Trung tâm) để nhường chỗ cho người cách ly. Để kịp thời nắm bắt nhu cầu và tiếp nhận các […]