Categories Thông báoTin tức

Chúc mừng Tiến sĩ Lương Ngọc Hoàng – giảng viên khoa Khoa Khoa học Máy tính nhận được học bổng sau tiến sĩ từ quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF)

Chúc mừng Tiến sĩ 𝗟𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝗡𝗴𝗼̣𝗰 𝗛𝗼𝗮̀𝗻𝗴 – giảng viên khoa Khoa Khoa học Máy tính đã xuất sắc nhận được học bổng sau tiến sĩ từ quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) thuộc Viện nghiên cứu dữ liệu lớn (VINBIGDATA) 

Read More