Categories Sinh viênThông báoTin tức

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỖ TRỢ CÔNG BỐ KH CHO SV, HVCH, NCS ĐỢT THÁNG 10/2021

Để hỗ trợ cho các SV chuẩn bị tốt nghiệp có thành tích BBKH, Khoa Khoa học máy tính thông báo những sinh viên có công bố khoa học đăng ký hồ sơ xét hỗ trợ theo qui định của Phòng Khoa học công nghệ ở link sau từ nay cho đến hết ngày 15/10/2021. Form […]

Read More