Categories Sinh viênThông báoTin tức

Thông báo học bổng cho sinh viên Khoa Khoa học Máy tính, năm học 2021

Các em sinh viên Khoa Khoa học Máy tính thân mến, quỹ học bổng Khoa Khoa học Máy tính là quỹ học bổng dành cho sinh viên đang học tập tại Khoa Khoa học Máy tính, Trường Đại học CNTT nhằm hỗ trợ cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và khuyến khích học […]

Read More