THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HK1 2022-2023

Sinh viên sau khi đã đăng ký học phần CS505-Khóa luận tốt nghiệp trong HK1 2022-2023 tiếp thục thực hiện các bước sau: Nộp đơn đăng ký đề tài KLTN có xác nhận của GV hướng dẫn.Thời gian: đến ngày 09/09/2022, tại VP Khoa E5.2 Điền thông tin vào link sau:– Chính quy đại trà: […]