Categories Sinh viênTin tức

Chương trình Exchange Student từ Đại học Chiba – Nhật Bản

Sáng ngày 30/8 tại văn phòng Khoa Khoa Khoa học Máy tính UIT đã diễn ra buổi tiếp đón Giáo Sư Norimichi Tsumura và hai bạn sinh viên đến từ Đại học Chiba, Nhật Bản. Đây là hoạt động của chương trình Exchange Student từ Chiba University, tiếp đó hai bạn sinh viên sẽ có […]

Read More