Tuyển Thực tập sinh tháng 5/2021-Công ty TMA Solutions

Thông báo đến các bạn sinh viên về thông tin tuyển sinh viên thực tập Khóa 33 (thời gian thực tập bắt đầu từ tháng 05/2021). Sinh viên có nguyện vọng thực tập tại TMA Solutions, vui lòng gửi hồ sơ bản mềm về địa chỉ email intern@tma.com.vn trước ngày 29/4/2021, hồ sơ bao gồm: […]

ĐĂNG KÝ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HK2 NĂM HỌC 2020-2021

Các sinh viên đã đăng ký học phần làm khóa luận tốt nghiệp trong HK2 năm học 2020-2021 thực hiện: Điền thông tin đăng ký vào link sau: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fd5BrpIWM30uH5nDqecsuVYDO7XAn0jiy2cCRnFn0xI/edit?usp=sharing Thời gian: đến 14/03/2021. Nộp phiếu đăng ký khóa luận (có xác nhận của GV hướng dẫn tại VP Khoa) Thời gian: từ 15/03 đến 19/03/2021.