Khoa Khoa học máy tính thường xuyên tham gia các hoạt động Hội nghị Khoa học được tổ chức trong nước và quốc.

Trong năm 2015, Khoa cũng đã hợp tác với PGS. Jason J. Jung (Chung –Ang University, Korea) tổ chức Special Session tại Hội nghị quốc tế IEEE Knowledge and System Engineering.

KSE

Trong năm 2016, Khoa đã phối hợp với hiệp hội IEEE Malaysia Computer Section và GS. Ali Selamat (UTM, Malaysia) tổ chức Special Session tại Hội nghị IEEE International Conference about e-Learning, e-Management and e-Serviec (IC3e).

KSE

Khoa KHMT cũng đã đạt nhiều giải thưởng uy tính trong nước về nghiên cứu khoa học như:

– Giải khuyến khích Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Dương 2015
(http://www.lhhkhktbinhduong.vn/News/lc/331/danh-sach-cac-giai-phap-dat-giai-hoi-thi-sang-tao-ky-thuat-binh-duong-lan-vi-2013-2015)
– Giải khuyến khích Hội thi Sáng tạo kỹ thuật cấp toàn quốc (VIFOTEC) 2015
(http://www.vifotec.com.vn/images/Bai_dang/Hoi_thi/2015/Danh_sach_hoi_thi_2015.pdf)

– Giải khuyến khích Giải thưởng SV NCKH Eureka 2014.link

– Chung kết Nhân tài Đất Việt (2014, 2015).

Một số công bố khoa học của nhóm nghiên cứu về Công nghệ tri thức và Máy học:

– Bài báo: Nhóm nghiên cứu đã có trên 20 bài báo đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế, các hội nghị khoa học quốc gia và quốc tế., các hướng nghiên nghiên cứu về biểu diễn tri thức và suy luận như: ontology COKB, Mạng tính toán, Mạng các đối tượng tính toán, Suy diễn sử dụng tri thức Bài toán mẫu và các heuristis,…

Danh sách các bài báo

– Đề tài:

STT TÊN ĐỀ TÀI Chủ nhiệm đề tài Thời gian  bắt đầu Nghiệm thu Ghi

Chú

1 Nghiên cứu và ứng dụng CNTT trong dạy và học môn Toán các lớp THCS (lớp 6+7+8) TS. Đỗ Văn Nhơn 03/2006 12/2008 Cấp tỉnh
2 Nghiên cứu xây dựng hệ Cơ sở tri thức về Toán Rời Rạc hỗ trợ việc học tập của sinh viên CNTT PGS.TS. Đỗ Văn Nhơn 5/2009 8/2010 Cấp ĐHQG không trọng điểm
3 Nghiên cứu và ứng dụng CNTT trong dạy và học môn Toán lớp 9 PGS. TS. Đỗ Văn Nhơn 8/2009 3/2011 Cấp tỉnh
4 Nghiên cứu và ứng dụng CNTT trong dạy và học môn Toán cao cấp PGS. TS. Đỗ Văn Nhơn 2009 8/2012 Cấp tỉnh
5 Nghiên cứu mô hình tổ chức cơ sở tri thức và thực hiện cài đặt các thủ tục giải các lớp bài toán trong miền tri thức toán giải tích một biến ThS. Phạm Lê Thị Anh Thư 2009 2012 Cấp cơ sở
6 Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ học môn Toán THCS qua mạng Internet PGS. TS. Đỗ Văn Nhơn 5/2012 11/2013 Cấp tỉnh
7 Phát triển thành phần tri thức hàm và toán tử trên mô hình cơ sở tri thức các đối tượng tính toán PGS. TS. Đỗ Văn Nhơn 4/2014 12/2015 Cấp ĐHQG, loại C
8 Nghiên cứu phương pháp suy diễn trên mô hình COKB dựa trên tri thức các bài toán mẫu trong miền tri thức hình học phẳng cấp THCS ThS. Nguyễn Đình Hiển 06/2012 03/2013 Cấp cơ sở
9 Xây dựng mô hình tri thức dạng quan hệ và Ứng dụng ThS. Nguyễn Đình Hiển 09/2013 03/2015 Cấp cơ sở
10 Tiếp cận đại số cho việc biểu diễn tri thức có chứa toán tử ThS. Nguyễn Đình Hiển 05/2016 Cấp ĐHQG loại C

Một số công bố khoa học của nhóm nghiên cứu về Xử lý ngôn ngữ tự nhiên:

+ Bài báo: Cán bộ giảng dạy và nghiên cứu của Bộ môn Xử lý ngôn ngữ tự nhiên đã công bố hơn 30 bài báo khoa học trong nước và quốc tế trong khoảng thời gian 3 năm gần đây.

+ Đề tài: Cán bộ giảng dạy và nghiên cứu của Bộ môn Xử lý ngôn ngữ tự nhiên đã chủ nhiệm hoặc tham gia khoảng mười đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, Đại học Quốc gia, Sở trong thời gian 5 năm gần đây.

Một số công bố khoa học của nhóm nghiên cứu về Thị giác máy tính và Đa phương tiện:

– Bài báo: Đã đăng hơn 20 bài báo trong các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế, cũng như trong các Hội thảo khoa học quốc tế.

Danh sách các bài báo

– Đề tài: Danh sách các đề tài đã và đang thực hiện:

TT

 

Tên đề tài Cấp quản lý Chủ nhiệm Thời gian thực hiện
1 Hệ thống phát hiện trộm dùng mạng cảm biến camera ĐHQG-HCM / C2013-26-01 PGS. TS. Lê Đình Duy 2013-2014
2 Nghiên cứu về các kĩ thuật phát hiện các đặc trưng khuôn mặt trong ảnh và video ĐHCNTT / 2012-04 ThS. Cáp Phạm Đình Thăng 2012-2013
3 Gán nhãn ảnh cho cơ sở dữ liệu lớn ĐHQG-HCM/ PGS. TS. Lê Đình Duy 2015-2018
4 Nghiên cứ các kỹ thuật nâng cao độ chính xác phân lớp đối tượng trên ảnh ĐHQG-HCM/ TS. Ngô Đức Thành 2015-2016
5 Nhận dạng hành động trên video 3D ĐHCNTT / TS. Ngô Đức Thành 2015-2016
6 Nghiên cứu các kỹ thuật nhận dạng hành vi và ứng dụng cho hệ thống camera giám sát của Trường Đại học Công nghệ Thông tin ĐHQG-HCM/ Th.s Cáp Phạm Đình Thăng 2015-2017
7 Tái nhận dạng nhân vật dùng đặc trưng ngữ nghĩa ĐHCNTT / Th.S Nguyễn Hoàng Vũ 2015-2016
8 Nghiên cứu và xây dựng hệ thống phát hiện truy vết người qua mạng các camera Sở khoa học và công nghệ thành phố hồ chí minh Th.S Nguyễn Hoàng Vũ 2015