Xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2013

Chú ý : Các sinh viên đã nộp đơn xét tốt nghiệp liên hệ gấp với phòng Kế hoạch-Tài chính để xin giấy hoàn tất học phí, sau đó mới được xét tốt nghiệp.   Sinh viên các khoá 01, 02 , 03 đủ điều kiện tốt nghiệp nộp hồ sơ đến hết ngày 04/04/2013 […]