Categories Thông báo

Xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2013

Chú ý : Các sinh viên đã nộp đơn xét tốt nghiệp liên hệ gấp với phòng Kế hoạch-Tài chính để xin giấy hoàn tất học phí, sau đó mới được xét tốt nghiệp.   Sinh viên các khoá 01, 02 , 03 đủ điều kiện tốt nghiệp nộp hồ sơ đến hết ngày 04/04/2013 […]

Read More
Categories Thông báo

Đăng ký khoá luận tốt nghiệp

Các sinh viên khóa 04 và các sinh viên khóa cũ đù điều kiện làm khóa luận gửi phiếu đăng ký từ hôm nay đến hết ngày 21/03/2013 tại VP khoa. Sinh viên chủ động liên hệ với giảng viên để xác nhận vào phiếu đăng ký. Thời gian bảo vệ khóa luận : dự […]

Read More