TB nhận chứng chỉ GDQP

Chào các bạn SV, Khoa sẽ phát Chứng chỉ giáo dục quốc phòng trong một ngày 20/01/2015. Nếu sau thời gian trên các bạn không liên hệ văn phòng Khoa, mọi thất lạc chứng chỉ Khoa sẽ không chịu trách nhiệm. Lưu ý: Khi nhận mang theo thẻ SV và không nhận dùm cho người […]