Lịch báo cáo khóa luận tốt nghiệp

Lịch báo cáo khoá luận tốt nghiệp năm 2016 như sau: SV chính quy đại trà : sáng + chiều ngày 25/07/2016. SV tài năng : sáng 26/07/2016. Thời gian gặp phản biện: từ 18 – 22/07/2016. SV chuẩn bị khoá luận tốt nghiệp hoàn chỉnh (quyển báo cáo+chương trình+…) để gặp phản biện. Sáng […]