Nợ sách của Thư viện Trung tâm ĐHQG-HCM

Các bạn sinh viên xem thông tin nợ sách của TV trung tâm, các bạn liên hệ trả sách sớm nếu không trả sớm sẽ cấm đăng ký học phần học kỳ tiếp theo. 85_TVTT