Categories Thông báoThông tin chung

Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2016

Sinh viên khoa Khoa học máy tính hệ chính quy + tài năng chuẩn bị hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2016. Sinh viên khoá 2012 phải có chứng chỉ ngoại ngữ theo qui định chung của Trường. Sinh viên tài năng phải có chứng chỉ ngoại ngữ theo qui định của chương […]

Read More