Mời tham gia Khảo sát sinh viên UIT về việc học cao học sau khi tốt nghiệp

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2018, Phòng ĐTSĐH&KHCN sẽ tiến hành khảo sát sinh viên UIT về việc học cao học sau khi tốt nghiệp. Mời các bạn sinh viên hỗ trợ thực hiện khảo sát. Link khảo sát: https://docs.google.com/forms/d/1Ifk24WEozXTXftLp_gT2brLOGyTrvWMYXT4pG0NKMKU/