Thông báo Lớp huấn luyện lập trình thuật toán [ALGO BOOTCAMP 2019]

Link đăng kí: http://bit.ly/2J3O8N7 Deadline: 18/03/2019 Nhằm mục đích nâng cao kĩ năng lập trình – thuật toán cho SV, Trường ĐH CNTT có kế hoạch tổ chức lớp tập huấn ALGO BOOTCAMP Spring 2019 với kế hoạch như sau: Tổ chức buổi bồi dưỡng lập trình – thuật toán hàng tuần. Tổ chức lớp […]