Categories Tin tức

Chương trình đào tạo KHMT đạt chuẩn AUN-QA

Theo kết quả của đợt giá AUN-QA diễn ra từ 8-10/01/2019, Chương trình đào tạo Cử nhân Khoa học máy tính của Khoa đạt kết quả đánh giá ở mức ‘tốt hơn mong đợi’ (Overall Verdict: Better Than Adequate), tương đương mức 5/7 của thang đánh giá AUN. Thành quả này có phần đóng góp […]

Read More