Categories Tin tứcTin tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng – TRG International

Công ty TRG International là một công ty phần mềm đa quốc gia, chuyên cung cấp các giải pháp kĩ thuật cho doanh nghiệp như: phần mềm hoạt định nguồn tài nguyên cho doanh nghiệp (ERP), quản lí tài chính (FM), quản lí hiệu suất làm việc của doanh nghiệp (d/EPM),… Hiện tại công ty […]

Read More