Thông báo xét tốt nghiệp đợt tháng 09-2020

Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt tháng 09 năm 2020. Thời gian: đến ngày 21/08/2020, nộp tại VP Khoa (E5.2) Hồ sơ gồm: Đơn đăng ký xét tốt nghiệp https://cs.uit.edu.vn/category/quy-dinh/bieu-mau/ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT (công chứng) Bản sao chứng chỉ quốc phòng (công chứng) Giấy […]