Tempo Run Mùa Hè 2022 – Công bố đề bài

Với chủ đề “Data Centric Competition”, thách thứ BTC đem đến cho các đội thi là Digit Recognition. Hệ thống cuộc thi đã được mở tại https://aiclub.uit.edu.vn/temporun ,mọi người có thể theo dõi đề bài và scoreboard tại đây. Tài khoản đăng nhập đã được gửi đến email các đội thi. Các đội vui lòng […]