Categories Quy địnhThông báo

Về việc sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Gửi đến các bạn sinh viên thông tin về việc cho phép sinh viên tất cả các khóa được phép sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc để xét công nhận tốt nghiệp Các bạn xem thông tin chi tiết theo file đính kèm

Read More
Categories Biểu mẫuQuy địnhTin tức

Qui trình đăng ký và đánh giá học phần thực tập

Sinh viên các chương trình chính quy (đại trà, chất lượng cao, tài năng) – Học phần CS551 – Bước 1: Sinh viên đăng ký học phần thực tập theo các đợt đăng ký học phần.– Bước 2: Sinh viên đăng ký làm giấy giới thiệu (theo mẫu)– Bước 3: Sau khi hoàn thành thực […]

Read More