Category Archives

Archive of posts published in the category: Quy định
Th1
30

Quy trình thực hiện khóa luận tốt nghiệp

Các bạn sinh viên tham khảo về Quy trình thực hiện khóa luận tốt nghiệp trong tập tin đính kèm: UIT_Phu luc 1_Quy trinh

Th1
30

Mẫu đăng ký Khóa luận tốt nghiệp 2018

Các bạn sinh viên đăng ký khóa luận tốt nghiệp theo mẫu đính kèm. DangkyKLTN2018 Các bước thực hiện như sau: Sau khi trao đổi với Giảng viên hướng dẫn (GVHD), các bạn điền thông tin trong form đăng ký. Sau đó chuyển…

Th10
19

Mẫu đơn xin cứu xét

Don cuu xet xu ly hoc vu

Th9
6

Mẫu giấy giới thiệu

Mau 11-GIAY GIOI THIEU

Th8
29

Mẫu đơn Hủy môn học

Mẫu đơn Hủy môn học: MAUDON-HUYMONHOC-moi

Th8
29

Mẫu đơn xét tốt nghiệp

DondenghixetTN

Th10
20

Chuẩn đầu ra tiếng Anh của sinh viên đại học chính quy

Chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên đại học chính quy.

Th2
20

QUI ĐỊNH VỀ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Sinh viên làm Khóa luận tốt nghiệp sử dụng các biểu mẫu đính kèm. Qui định về khoá luận tốt nghiệp QD_243_08_11_2013_KLTN Hình thức trình bày khoá luận tốt nghiệp UIT_Phu luc 2_Hinh thuc trinh bay KLTN_ver3.1 UIT_Phu luc 3_Mau bao cao Các…

Th10
2

QUY ĐỊNH VỀ HỆ TÀI NĂNG

Sinh viên đang theo học các lớp Cử nhân tài năng ngành Khoa học máy tính chú ý đọc kỹ qui định này.   Quy_dinh_he_Tai_nang