THÔNG BÁO SEMINAR

Trường tổ chức seminar về chương trình liên kết 1+1 với viện Jaist Nhật Bản,  giới thiệu hợp tác UIT-JAIST. Thời gian: 13h30, Thứ Tư ngày 25 tháng 05 năm 2022 Địa điểm: Hội trường 12, Tòa nhà E Báo cáo viên:  Thầy Ogawa – Viện Jaist Mời tất cả sinh viên quan tâm đến tham dự.

Thông báo xét khen thưởng, hỗ trợ kinh phí công bố khoa học cho người học đợt 1 năm 2022

Để hỗ trợ cho các SV chuẩn bị tốt nghiệp có thành tích BBKH, Khoa Khoa học máy tính thông báo những sinh viên có công bố khoa học đăng ký hồ sơ xét hỗ trợ theo qui định của Phòng Khoa học công nghệ ở link sau từ nay cho đến hết ngày 16/05/2022. Form […]