TB tập huấn nâng cao nhận thức về Sở hữu trí tuệ

Thực hiện Kế hoạch tập huấn nâng cao nhận thức về Sở hữu trí tuệ cho sinh viên và giảng viên, Trường phối hợp Văn phòng Trung tâm Sở hữu Trí tuệ và Chuyển giao Công nghệ ĐHQG-HCM tổ chức buổi tư vấn đợt 1 vào tháng 9 năm 2020 với nội dung “ Quyền sở hữu trí tuệ và khai thác quyền sở hữu trí tuệtrong lĩnh vực công nghệ thông tin” Báo cáo viên: ThS. […]

Thông báo về địa chỉ email liên lạc công việc tại Khoa

Thân gửi các bạn sinh viên thông tin về email công tác tại Khoa, Sinh viên có thắc mắc các vấn đề về có liên quan đến giáo vụ, công tác sinh viên,…các bạn có thể mail trực tiếp đến email: giaovu.khmt@uit.edu.vn để nhận được phản hồi nhanh chóng và chính xác từ Ban Chủ […]