Thông báo lùi thời điểm xét chuẩn quá trình ngoại ngữ năm 2021

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và được sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo Đại học thông báo sinh viên chính quy tất cả các khóa được lùi thời điểm xét chuẩn quá trình sang đầu học kỳ 2 năm học 2021-2022. Sinh viên tham khảo Chuẩn quá trình về ngoại ngữ […]

VinAI Research Webinar: Insights from AI Residency Program

Một webinar không thể bỏ lỡ đến từ VinAi Research! TOPIC: Insights from AI Residency Program Link đăng ký: https://forms.gle/mVc1mUZxeP1VLh878 Tổng quan: sự kiện sẽ là nơi, chúng ta được giới thiệu toàn cảnh về VinAI Residency Program bởi chính những người trong cuộc. Bên cạnh đó, những Reserch Scientist, AI Engineer hàng đầu tại […]