CÔNG NHẬN MÔN KHỞI NGHIỆP KINH DOANH LÀ MÔN TỰ CHỌN TỰ DO CHO TẤT CẢ CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Căn cứ vào Quyết định số 496/QĐ-ĐHCNTT, ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin về việc công nhận môn Khởi nghiệp kinh doanh của Trường Đại học Kinh tế – Luật là môn học tự chọn tự do cho tất cả các ngành đào tạo đại […]

Tempo Run Mùa Hè 2022 – Công bố đề bài

Với chủ đề “Data Centric Competition”, thách thứ BTC đem đến cho các đội thi là Digit Recognition. Hệ thống cuộc thi đã được mở tại https://aiclub.uit.edu.vn/temporun ,mọi người có thể theo dõi đề bài và scoreboard tại đây. Tài khoản đăng nhập đã được gửi đến email các đội thi. Các đội vui lòng […]

Chia sẻ thông tin về tình hình tuyển dụng chuyên ngành IT tại Nhật

Chủ đề : Chia sẻ thông tin về tình hình tuyển dụng chuyên ngành IT tại Nhật Thời gian: ngày 21/7/2022   13:30~14:30( giờ Việt Nam) Diễn giả: ông Miyamoto Takeshi( 宮本 武史 みやもと たけし ) giám đốc điều hành hiệp hội JISA Chi tiết chương trình: Lời mở đầu-  Ông Fujishma Yasuyuki( chủ tịch Huredee) Chia sẻ chủ đề chính- […]