Thông báo hỗ trợ công bố khoa học dành cho sinh viên, học viên sau đại học tháng 10 năm 2020

Chuyển sinh viên khoa KHMT thông báo của Phòng ĐTSĐH&KHCN về việc quy định hỗ trợ công bố khoa học dành cho sinh viên, học viên chương trình đào tạo thạc sĩ và nghiên cứu sinh (link đính kèm) xét vào tháng 10/2020. Các bạn sinh viên, học viên nộp thông tin đăng ký trên link:   https://forms.gle/xJMzoF151facKuSPA […]

TB tập huấn nâng cao nhận thức về Sở hữu trí tuệ

Thực hiện Kế hoạch tập huấn nâng cao nhận thức về Sở hữu trí tuệ cho sinh viên và giảng viên, Trường phối hợp Văn phòng Trung tâm Sở hữu Trí tuệ và Chuyển giao Công nghệ ĐHQG-HCM tổ chức buổi tư vấn đợt 1 vào tháng 9 năm 2020 với nội dung “ Quyền sở hữu trí tuệ và khai thác quyền sở hữu trí tuệtrong lĩnh vực công nghệ thông tin” Báo cáo viên: ThS. […]