TRUNG THU VỚI THIẾU NHI – CS

[TRUNG THU VỚI THIẾU NHI] [CHƯƠNG TRÌNH “VẦNG TRĂNG ƯỚC MƠ” – CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI] Vào ngày 4/9/2022, đội tình nguyện được tổ chức bởi Liên chi Hội khoa Khoa học Máy tính UIT đã có cơ hội được quay trở lại Lớp học tình thương của thầy Đỗ Thiện Thành, Bình Thung […]

Thông báo về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên/ học viên cao học đợt 2 năm 2022

Nhằm đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên/ học viên cao học, kích thích sự say mê tìm tòi học hỏi của sinh viên; Phòng ĐTSĐH&KHCN đề nghị các đơn vị thông báo đến toàn thể các sinh viên/ học viên cao học và giảng viên hướng dẫn thuộc đơn vị […]